Zasady rezerwacji

ZASADY REZERWACJI I KORZYSTANIA Z DOMKU:

 1. Domek letniskowy można zarezerwować:
  telefonicznie:  +48 661 900 202 lub +48 601 276 138,
  pocztą elektroniczną - e-mail: info@domki-roztocze.pl,
  przy użyciu systemu rezerwacji, pamiętając o minimalnych czasach rezerwacji określonych w cenniku.
 2. Pobierana jest przedpłata w wysokości /po zaokrągleniu/ około 30% kosztów całej usługi, którą należy przekazać w ciągu 4 dni po uzyskaniu potwierdzenia wstępnej rezerwacji na poniższy rachunek bankowy:
  KOMFORTOWE DOMKI NA ROZTOCZU
  ul. Roztocze 6
  22-600 Tomaszów lubelski
  Nr rachunku bankowego: 91 1020 5385 0000 9502 0143 3622
  W tytule wpłaty prosimy podać imię i nazwisko lub nazwę firmy rezerwującej usługę oraz nazwę domku i termin pobytu.
 3. Rezerwacja następuje w momencie wpływu przedpłaty na w/w rachunek bankowy.  Brak przedpłaty w powyższym terminie powoduje anulowanie rezerwacji.
 4. O wpływie przedpłaty na nasz rachunek bankowy informujemy rezerwującego SMS-em lub e-mailem na wskazany nam numer telefonu komórkowego lub adres e-mailowy.
 5. Pozostała należność za zarezerwowany pobyt płatna jest przelewem przed przyjazdem na powyższy rachunek bankowy lub gotówką w dniu przyjazdu.
 6. Doba noclegowa rozpoczyna się o godz.16:00 w dniu przyjazdu, a kończy o godz. 10:00 w dniu zakończenia pobytu. Możliwe jest uzgodnienie przed przyjazdem innych godzin.
 7. W przypadku rezygnacji z rezerwacji lub skrócenia pobytu zwrot wniesionych  opłat jest możliwy po wynajęciu domku w uzgodnionym terminie na rzecz innego klienta.
 8. Gość  ponosi odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia domku, przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych, powstałe z jego winy lub z winy towarzyszących mu lub odwiedzających go osób albo z winy dzieci pozostających pod jego opieką. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu domku Gość zostanie obciążony kosztami naprawy.

 9. Ilość osób zakwaterowanych w domkach nie może być większa niż zgłoszona w karcie meldunkowej lub uzgodniona z właścicielem obiektów.
 10. W domku obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest stosowanie otwartego ognia np. świeczek, używanie grzejników, grzałek, i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia domku. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy telefonów komórkowych oraz przenośnych komputerów.

 11. Gość nie może udostępniać domku oraz nieruchomości innym osobom, nawet jeżeli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.

 12. Nie ponosimy odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie mienia i rzeczy będące własnością Gościa znajdujące się w domku lub na terenie nieruchomości.

 13. Przedmioty pozostawione przez wyjeżdzającego Gościa będą wysłane na Jego koszt pod wskazany adres. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji przedmioty te będą przechowywane przez miesiąc, a następnie zniszczone.
 14. Osoby przebywające w domkach, które naruszą zapisy niniejszego regulaminu, mogą być zobowiązane do ich natychmiastowego opuszczenia bez zwrotu wniesionych opłat.